Logo
  • Persbericht
  • 10 juli 2017
  • Unit4

Duurzaam borgen van slechts drie procent verzuim

‘Blijf jij maar lekker thuis’. Dat is niet de juiste boodschap om als werkgever aan je zieke werknemer te geven. En een strijd over het wel of niet ziek zijn, is zeker niet de goede manier. Maar wat dan wel? “Het gesprek aangaan vanaf het eerste moment”, zegt Marleen Teunis van Van Campen Consulting. Zij bedacht de methode Oplossingsgericht Verzuimmanagement®. Software is daarin een belangrijke schakel. Unit4’s VerzuimSignaal speelde en speelt daarbij een grote rol.

Beeld Duurzaam borgen van slechts drie procent verzuim

Vijfentwintig jaar geleden werd verzuim als een keuze gezien en was de vraag ‘wat kun je nog wel?’ leidend binnen verzuimmanagement. Dit maakte dat medewerkers zich niet begrepen en gehoord voelden en dat moest anders. Teunis concludeerde tegelijkertijd dat negentig procent van het verzuim een vorm van ‘coping’ is: hoe ga ik ermee om dat ik niet meer zo fit ben?

Positief denken

Teunis wilde werken op basis van de psychologie van het positief denken in plaats van het analytisch denken. “Mensen zijn prima in staat om zelf aan te geven wanneer ze hun eigen werk weer kunnen oppakken of wat ze aan andere passende arbeid kunnen doen. Wij geven tools om daarover na te denken met als kernwaarden: vertrouwen, veiligheid en verantwoordelijkheid.”

Bij Oplossingsgericht Verzuimmanagement gaat het erom dat de medewerker zelf eigenaar is van zijn herstel en daarbij heeft de leidinggevende een cruciale rol. In de eerste twee weken na een ziekmelding valt de meeste winst te behalen, daarna slinken de kansen sterk. Constructief contact tussen medewerker en leidinggevende is daarbij dus van groot belang. Daarom werkte Teunis haar methode van verzuimbegeleiding haarfijn uit, met verschillende tools om de leidinggevende te ondersteunen in de communicatie richting de medewerker.

Digitaal systeem

Wat echter nog ontbrak, was een digitaal systeem. Handmatig alles bijhouden in Excel, bracht niet het gewenste resultaat van een duurzaam verzuim van slechts drie procent. Unit4 bracht uitkomst door tegen Teunis te zeggen: “Wij maken een digitaal systeem voor jullie”. Dat werd VerzuimSignaal, een toegankelijke module die gebruikers bij de hand neemt. Intussen is dit een vast onderdeel van Oplossingsgericht Verzuimmanagement®. Dankzij VerzuimSignaal is de garantie van een verzuim van drie procent keihard. “We hebben genoeg voorbeelden waarbij we het verzuim van zelfs twaalf procent teruggebracht hebben naar drie procent of minder.”

Leidinggevende, HR, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige hebben allemaal toegang tot VerzuimSignaal. Alles verloopt daarbij uiteraard conform de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Een dezer dagen krijgt ook de medewerker zelf toegang tot zijn dossier, gedreven door voortschrijdende wetgeving waar de ontwikkeling van VerzuimSignaal gelijke tred mee houdt. En net als VerzuimSignaal is ook

Oplossingsgericht Verzuimmanagement® voortdurend in ontwikkeling. De methode wordt aangeboden in verschillende vormen van intensiteit. Teunis: “We maken altijd een plan op maat.”

Lees meer over verzuimmanagement in deze business case.

Producttips