Logo

Robidus | Grip op sociale zekerheid

Robidus ondersteunt werkgevers bij de uitvoering van wetgeving, schadebeheersing en financiering met als doel de kosten en risico's van sociale zekerheid te verlagen. Dit doen we middels een integraal pakket van maatwerk dienstverlening, verzekeringen en ondersteunende software.

De sociale zekerheid in Nederland is sterk aan het veranderen. De overheid trekt zich steeds verder terug en komt met steeds meer regelgeving om de uitvoering van wet- en regelgeving te beleggen bij werkgevers. Ook wordt de financiële verantwoordelijkheid voor een steeds groter deel bij de werkgevers gelegd. Meer risico’s en kosten, maar de gewijzigde regelgeving biedt ook besparingsmogelijkheden. Door een actief beleid en het maken van de juiste keuzes kunnen werkgevers hun risico’s beperken en kosten verlagen. Robidus ondersteunt werkgevers daarbij op drie fronten:

Zorg voor een juiste uitvoering van wet- en regelgeving

De Nederlandse wet- en regelgeving wordt complexer en is continue aan verandering onderhevig. Voldoende kennis en capaciteit zijn essentieel om alle regelingen optimaal te benutten om zodoende gebruik te maken van subsidies, premiekortingen etc. maar ook om boetes, loonsancties en onterechte toekenning van kosten te voorkomen.

Kies de best passende financieringsoplossing

Bij het ZW en WGA risico heeft u de keuze uit publiek verzekeren of het eigenrisicodragerschap. Alleen de laatste optie biedt u de mogelijkheid om uw schade te beïnvloeden. Bij een goede afweging spelen derhalve de korte als de lange termijn risico’s en kosten een rol.

Beheers de schade

Ook bij de moderne sociale zekerheid geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Beperk uitval van personeel door te werken aan mobiliteit en aan duurzaam inzetbaarheid.

Video: Moderne sociale zekerheid en de gevolgen voor HR

Met een overheid die de verantwoordelijkheid voor ziekte en uitval van werknemers steeds meer neerlegt bij werkgevers, krijgt HR het steeds drukker. Stellen HR-professionals wel de juiste prioriteiten om dit te kunnen bolwerken?

  • Achtergrond
    Beeld Loondoorbetaling bij loonsanctie UWV: 70% volstaat

    Loondoorbetaling bij loonsanctie UWV: 70% volstaat

  • Nieuws
    Beeld Wijziging administratie zwangerschapsverklaring

    Wijziging administratie zwangerschapsverklaring

  • Achtergrond
    Beeld Einde contract, dus ook einde zorgen?

    Einde contract, dus ook einde zorgen?

  • Achtergrond
    Beeld Aanpassing transitievergoeding: maatregel met terugwerkende kracht

    Aanpassing transitievergoeding: maatregel met terugwerkende kracht

  • Achtergrond
    Beeld Ook transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

    Ook transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

  • Nieuws
    Beeld Wat verandert er met betrekking tot SV-regelingen in 2019?

    Wat verandert er met betrekking tot SV-regelingen in 2019?

  • Nieuws
    Beeld Helft Nederlanders vindt dat werkgever werknemer mag aanspreken op ongezonde levensstijl

    Helft Nederlanders vindt dat werkgever werknemer mag aanspreken op ongezonde levensstijl

  • Achtergrond
    Beeld No-risk polis bij uitval door ziekte te weinig gebruikt

    No-risk polis bij uitval door ziekte te weinig gebruikt

  • Achtergrond
    Beeld Cosmetische ingreep: verlof of verzuim?

    Cosmetische ingreep: verlof of verzuim?

  • Nieuws
    Beeld Werknemers in tegenstelling tot wet open over medische gegevens

    Werknemers in tegenstelling tot wet open over medische gegevens

  • Opinie
    Foto <a href="/mick-netiv">Mick Netiv</a>

    Werkgever bang om te investeren in scholing personeel

  • Opinie
    Foto <a href="/mick-netiv">Mick Netiv</a>

    Rol werkgever bij re-integratie loont

  • Opinie
    Foto <a href="/mick-netiv">Mick Netiv</a>

    Ga in 2018 voor een open werkcultuur!

  • Opinie
    Foto <a href="/mick-netiv">Mick Netiv</a>

    Met collectieve WGA-premie werkt regering eigen visie tegen

  • Opinie
    Foto <a href="/f-creijghton">Frank Creijghton</a>

    Verzuim als thermometer: voorkom verhoging

  • Opinie
    Foto <a href="/mick-netiv">Mick Netiv</a>

    Integrale aanpak van verzuim nodig

  • Opinie
    Foto <a href="/mick-netiv">Mick Netiv</a>

    Duidelijke afspraken kunnen stress en burn-outs voorkomen

  • Opinie
    Foto <a href="/mick-netiv">Mick Netiv</a>

    Privacywetgeving zorgt voor stagnerende re-integratie

  • Opinie
    Foto <a href="/willeke-eskes">Willeke Eskes</a>

    Torenhoge verzuimkosten zijn onnodig

  • Opinie
    Foto <a href="/willeke-eskes">Willeke Eskes</a>

    10 tips om uw organisatie WGA-proof te maken

  • Case
    Beeld ‘Nederlandse wetgeving schiet soms te ver door’

    ‘Nederlandse wetgeving schiet soms te ver door’

  • Case
    Beeld ‘We zijn een echt bedrijf aan het worden’

    ‘We zijn een echt bedrijf aan het worden’

  • Video
    Beeld Video: WGA eigenrisicodrager of niet?

    Video: WGA eigenrisicodrager of niet?

  • Video
    Beeld Video: Verzuim bij zelfsturing en Agile werken, hoe pakt u dit aan?

    Video: Verzuim bij zelfsturing en Agile werken, hoe pakt u dit aan?

  • Video
    Beeld Video: 3 tips voor arbeidsperspectief en duurzame inzetbaarheid

    Video: 3 tips voor arbeidsperspectief en duurzame inzetbaarheid

  • Video
    Beeld Video: Rechten en plichten van WW eigenrisicodragerschap

    Video: Rechten en plichten van WW eigenrisicodragerschap

  • Video

    Video: Moderne sociale zekerheid en de gevolgen voor HR

  • Video

    Video: Recht op premiekorting bij aannemen jongeren?

  • Video
    Beeld Video: Zo voorkomt u boetes van de Belastingdienst

    Video: Zo voorkomt u boetes van de Belastingdienst