Logo

Berenschot Groep | Toonaangevende HRM-consultants

   

Berenschot toonaangevende HRM-consultants

Nieuwe vormen van samenwerken, geïnitieerd door initiatieven als Het Nieuwe Werken, roept om nieuwe arbeidsrelaties tussen werkgever en werknemer. Het vraagt tevens om andere competenties: medewerkers worden uitgedaagd samen te werken, eigen verantwoordelijkheid te nemen en flexibiliteit te tonen in de wijze waarop ze hun werk inrichten.

Berenschot biedt u inzicht in de laatste (HR-)trends en helpt u deze te vertalen naar uw bedrijfsspecifieke situatie. Wij bieden instrumenten voor bijvoorbeeld betere benutting van uw arbeidspotentieel of voor competentiemanagement. Daarnaast ondersteunt Berenschot u bij het succesvol doorlopen van reorganisaties en adviseren we over de ‘harde', cijfermatige kant van HRM. Dit onder meer op basis van het HRM ken- en stuurgetallenonderzoek en beloningsonderzoeken, die we in veel gevallen samen met gerenommeerde partners uitvoeren.

Veelvoorkomende klantvragen

  • HR-plannen: De directie bepaalt de HR-agenda in onze organisatie. Hoe zorg ik er als HR-professional voor dat ik invloed kan uitoefenen op deze HR-agenda? En op HR-thema's die ik van belang vind?
  • Competentiemanagement: De wereld om ons heen verandert. Klanten stellen nieuwe eisen aan onze organisatie. Hoe brengen we de competenties van medewerkers in lijn met de strategie en de doelstellingen van de organisatie?
  • Duurzame inzetbaarheid: In een krappe arbeidsmarkt is ontwikkelen en leren van groot belang voor het in stand houden van de kwaliteit van onze dienstverlening. Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers in verschillende levensfases optimaal van waarde kunnen zijn voor onze organisatie?
  • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden: Onze organisatie staat op het punt te fuseren. Hoe brengen we de arbeidsvoorwaarden van beide organisaties op één lijn? Binnenkort stoten we een bedrijfsonderdeel af. Welke gevolgen heeft dit voor ons HR-beleid?
  • Human Capital Management/strategische personeelsplanning: Zijn onze arbeidsvoorwaarden nog marktconform? Wat betekent Het Nieuwe Werken voor onze organisatie? Hebben we de goede mensen in huis, kunnen ze doorgroeien? Hoe krijg ik zowel kwantitatief als kwaliteit inzicht in het huidige en toekomstige personeelsbestand?
  • HR-transformatie: Waar leg ik als HR-manager de focus: op kwaliteit, flexibiliteit of toch kostenverlaging?
  • HR Shared Service Centra: Zijn Shared Service-concepten geschikt voor het professionaliseren van de HR-functie? Hoe kan ik mijn HR Shared Service Center (HR SSC ) verder ontwikkelen op het gebied van e-HRM?
  • Kenniscentrum HRM: Welke actuele ontwikkelingen op HR-gebied zijn van belang voor onze organisatie? Hoe spelen we daar het beste op in? Welke beloningsbeleid is beste voor mijn organisatie?
  • Benchmark Human Resources: Wat is een goede norm voor de bezetting van onze HR-afdeling? Welke criteria spelen daarbij een rol?