Logo

Eveline Verhagen

Pasfoto
Functie:Jurist
Organisatie:Wissenraet van Spaendonck
Eveline Verhagen is werkzaam bij Wissenraet van Spaendonck. Vanuit haar arbeidsjuridische expertise is Eveline werkzaam voor BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemers, een initiatief van Wissenraet van Spaendonck. Voor BW7 adviseert zij ondernemers en HR-medewerkers die kampen met arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke vragen. Daarnaast is zij als juridisch medewerker betrokken bij verschillende paritaire organisaties. Ten slotte ondersteunt Eveline diverse Klachten- en Geschillencommissies op inhoudelijk en procesmatig vlak, op het gebied van arbodienstverlening, onderwijs en sociale woningbouw.

Bijdragen

  • Blog
    Foto <a href="/eveline-verhagen" class="active">Eveline Verhagen</a>

    Aanzeggen: ook Whatsapp kan geldig zijn

  • Blog
    Foto <a href="/eveline-verhagen" class="active">Eveline Verhagen</a>

    Wwz en ontbinding op de h-grond