Logo

Westfriesgasthuis biedt BCA aan als arbeidsvoorwaarde in vrije ruimte van WKR

  • Arbeidsvoorwaarden
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Loon & belonen
Westfriesgasthuis vindt dat goede zorg draait om aandacht. Vooral voor mensen. En ook aandacht voor de manier waarop ze hun werk doen. Ze willen de allerbeste zorg geven en kijken door de ogen van de patiënt. Deze uitgangspunten vertalen zich ook richting de medewerkers; het ziekenhuis gelooft dat het ook belangrijk is dat de werkgever oprechte interesse toont in de medewerker.
Beeld Westfriesgasthuis biedt BCA aan als arbeidsvoorwaarde in vrije ruimte van WKR

“Daar zitten een aantal elementen in; goede arbeidsvoorwaarden en omstandigheden voor je medewerkers, maar ook gezondheid, vitaliteit en een goede balans tussen privé en werk”, vertelt Chantal Hofenk, personeelsadviseur P&O. Wij hebben gemeend dat het aanbieden van BCA aan onze medewerkers daarin kan bijdragen.

Vroegtijdige invoering van de WKR

De zorg staat de laatste tijd sterk onder druk en er wordt tegenwoordig veel gevraagd van zorgmedewerkers. Het Westfriesgasthuis wil daarom graag laten zien dat ze wat terug kan doen voor de medewerker.

In 2012, ruim voor de wettelijk verplichte invoer van de WKR, heeft Hofenk daarom de WKR aangegrepen, om te kijken of er nog ruimte was om nog meer te doen buiten de reeds aangeboden arbeidsvoorwaarden, verstrekkingen en vergoedingen aan de medewerkers.

Dat goede arbeidsvoorwaarden en omstandigheden een belangrijke positie in het HR-beleid van het ziekenhuis genieten blijkt wel uit Hofenks opsomming, “bij het Westfriesgasthuis hebben we reiskosten, bijdrage aan studie of scholing van de medewerkers, meerkeuzesysteem, bedrijfsfitness, fietsvergoeding, vakbondscontributie, en uitruil van vrijetijd ondergebracht in de WKR”.

Toegevoegde waarde

Door het positieve beeld dat een collega over BCA had gekregen ging Hofenk het gesprek aan met BCA.  “Andere aanbieders profileerden zich met name met  weekendjes weg, pretparken en producten die via hun website besteld konden worden”, zegt Hofenk. In de vergelijking met de andere aanbieder had BCA een hogere toegevoegde waarde:
- Aansprekend aanbod van kunst & cultuur;
- Past goed bij het medewerkersprofiel;
- Stimuleert een goede balans tussen werk & privé.

“We zochten naar een bijdrage aan de gezondheid, vitaliteit en een goede balans tussen privé en werk”, verklaart Hofenk. “Juist die goede balans tussen werk en privé heeft ook zijn neerslag op stukje vitaliteit en gezondheid van medewerkers”. BCA hoort daarmee thuis in hetzelfde rijtje als bedrijfsfitness en fietsplan. “BCA is een  instrument om een positieve balans tussen werk en privé te creëren, door het abonnement kan het ziekenhuis laten zien dat het aandacht heeft voor de medewerker.” Vanwege deze positieve insteek werd er na het eerste jaar besloten om het contract met BCA te verlengen. 

Dienstverlening

Organisaties die BCA aan de medewerkers bieden, krijgen een persoonlijke relatiemanager waarmee de implementatie van het abonnement wordt kortgesloten. Zij zal daarnaast oplossingen op maat aanbieden om het abonnementsgebruik te stimuleren, bijvoorbeeld input voor de eigen communicatiemiddelen.
Op de vraag wat voor cijfer BCA verdient antwoord Hofenk een 8, “de dienstverlening, het contact en het aanbod is goed”. Het cijfer 9 of 10 zal door Hofenk niet gegeven worden, want “organisaties moeten scherp blijven, naar vernieuwing blijven streven, en continu aandacht aan vernieuwing blijven geven”. BCA heeft in 2014 een nieuwe website gelanceerd en biedt de mogelijkheid aan om alle zakelijke e-mailadressen in te laten lopen, zodat iedereen automatisch aangemeld is bij BCA en toegang heeft tot het aanbod.

Gebruik

Medewerkers zijn zich er meestal niet van bewust dat Hofenk het contactpersoon is voor BCA. “Ze zullen dan ook niet uit zichzelf beginnen over BCA in een gesprek, we hebben namelijk 2200 werknemers, inclusief medisch specialisten en vrijwilligers voor wie wij BCA hebben open gesteld“. Hofenk is een echte interne ambassadeur van BCA, ze vertegenwoordigd BCA op de jaarlijkse vitaliteitsmarkt. “Er was voorafgaand contact geweest met BCA over flyers en promotiemateriaal”, wat aan de wensen voldeed. Hofenk zegt dat medewerkers expliciet en visueel via o.a. speciale aanbiedingen en flyers over BCA geïnformeerd moeten worden. Passieve informatievoorziening op het intranet prikkelt medewerkers niet voldoende om BCA uit te proberen. Tijdens de vitaliteitsmarkt kon Hofenk de website ter plekke laten zien, wat veel positieve reacties opleverde. Het gebruikersgemak, de waardering dat het ziekenhuis BCA aanbiedt en het aansprekende aanbod werd uitgesproken door de medewerkers.

De missie van BCA is om de werkende Nederlander te stimuleren (meer) gebruik te maken van kunst, cultuur en entertainment, en zo bij te dragen aan de ontwikkeling, ontspanning en creativiteit van mensen. Medewerkers van klanten van BCA kunnen individueel gebruik maken van aanbiedingen op het gebied van bijvoorbeeld musicals, films, cabaret, shows, concerten, festivals, en/of musea. “In het kader van de evaluatie van de WKR hebben wij ons contactpersoon gevraagd om ons een analyse te geven van het gebruik van het BCA abonnement voor zover privacy dat toelaat. De terugkoppeling die wij hebben gekregen toont aan dat BCA zeker leeft binnen het ziekenhuis en dat er ook veel gebruik wordt gemaakt van acties die speciaal aan het Westfriesgasthuis worden geboden, zoals de beschikbaar gestelde vrijkaarten”.

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.