Logo

Collega's coachen elkaar bij Rabobank

  • Loopbaan & opleiding
De meeste HR-professionals zijn bekend met het 70-20-10 model van Charles Jennings. Uitgaande van dit model leren we slechts 10% via de formele weg, 70% door het in de praktijk te doen en 20% via coaching van elkaar. Op dit laatste vlak valt dus veel winst te behalen in de samenwerking tussen collega's. Maar hoe richt je dit binnen je organisatie in? Een praktijkvoorbeeld bij Rabobank.
Beeld Collega's coachen elkaar bij Rabobank

"Ga er maar aan staan. Je werkt al jaren bij de Rabobank en ineens weet je wat je dominante competenties zijn, heb je inzicht gekregen in je talent en bovenal in je persoonlijke energiehuishouding. Je wordt je bewust van die
specifieke werkzaamheden die ‘als vanzelf’ gaan, die je leuk vindt en waar je energie van krijgt. Je wordt je ineens ook bewust van werkzaamheden waar dit niet voor geldt." Aan het woord is William van den Burg, TalentConnector binnen de Rabobank. De opdracht van William is om het informeel van elkaar leren op te starten en Rabobank-collega’s’ positieve ervaringen op te laten doen. “Elkaar coachen vanuit geregisseerde thematiek en opdrachten is nieuw. En alles wat nieuw is heeft veel aandacht nodig, vooral in de opstartfase. Het is best even wennen dat je vanuit je talent, je dominante competenties, collega’s gaat coachen als TalentCoach."

De onlineapplicatie TalentConnect is door HR-dienstverlener upUco uitgerold bij de bank en faciliteert de elkaar coachende collega’s. Om te wennen aan de upUco-methodiek heeft iedere deelnemende Rabobank-collega een te ontwikkelen 'voorkeur-competentie' gekozen. De keuze hiervoor is nodig om ervaring op te doen met deze geheel nieuwe manier van leren en ontwikkelen van ieders soft-skills (competenties). De eerste opdrachten zijn via TalentConnect verzonden en aangekomen bij alle TalentCoaches, alle deelnemende Rabobank-collega’s.

Beweging creëren

Met de eerste opdracht begint de coaching. Waarom wordt de opdracht naar de TalentCoach gezonden en niet rechtstreeks naar de coachee? De upUco-methodiek gaat er vanuit dat de TalentCoach, dominant competent in de specifieke competentie, de opdracht uitlegt en toelicht aan de coachee. Zo kan de coachee gericht en effectief werken aan de opdracht en hij of zij direct hulp vragen aan zijn of haar TalentCoach. Aan alle TalentCoaches de uitdaging hun collega’s te helpen, te begeleiden en te adviseren om de opdracht met succes uit te voeren. Week na week en opdracht na opdracht. Van den Burg is aanwezig om alle TalentCoaches bij te staan, vragen te beantwoorden en vooral ‘beweging’ te creëren. Hij legt uit: “Het is bijzonder waardevol te zien dat de eerste coachinggesprekken tussen collega’s onderling de samenwerking verder verdiept en stimuleert. Natuurlijk geweldig te zien dat iedere TalentCoach direct zijn of haar rol pakt en de collega helpt met de ontwikkeling van zijn of haar talent of soft-skill." 

Het gaat niet vanzelf. Het is een kwestie van volhouden, ook een belangrijke competentie of softskill... Alles wat je aandacht geeft groeit. Leren van elkaar gaat vanzelf, we doen het de hele dag. Bewust elkaars competenties ontwikkelen en daarmee het talent laten groeien kun je versnellen. Beweging creëren, beweging behouden en versnelling brengen op persoonlijke ontwikkeling is een belangrijke verantwoordelijkheid van de TalentConnector.

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.