Verandermanagement

De inhoud van dit topic
wordt verzorgd door
de redactie van HR Strategie

Actueel

 • Achtergrond

  Dorien van Drunen, Directeur HR Albron: ‘Je doet het toch om de output?’

  Albron was jaren lang een klassiek cateringbedrijf. De omslag kwam met de overname van de horecalocaties van Center Parcs in 2010 en de stagnerende vraag. De strategie is nu om als foodservice-bedrijf te groeien in een krimpende markt. Dat vraagt om duurzaam inzetbare, gezonde en vooral flexibele medewerkers.
 • Nieuws

  Politiekorpsen leren bij reorganisaties niet van elkaar

  Politiekorpsen in Europa kunnen bij reorganisaties en veranderingen veel van elkaar leren, maar doen dat nauwelijks. Het delen van kennis, best practices en informatie wordt gehinderd door onwetendheid van methoden en door de cultuur in andere nationale korpsen.

  5 november 2014
 • Opinie

  De impact van innovaties op HR

  Het takenpakket van de HR-afdeling verandert voortdurend en ingrijpend. Wat betekenen die ontwikkelingen voor de toekomst van de HR-professional?
  20 oktober 2014
 • Achtergrond

  Monique Donga (Robeco): ‘Vertrouwen is onze core business’

  De verkoop van Robeco aan het Japanse ORIX Corporation in 2013 was een ingrijpende maar vlekkeloze operatie. Wat rumoer rondom bonussen deed daar niets aan af. Inmiddels richt de vermogensbeheerder zich vol op de toekomst. ‘HR is hier de afgelopen jaren naar een andere positie gegroeid.’
 • video

  Video: Verandermanagement bij Natuurmonumenten

  Natuurmonumenten zit middenin een veranderingsproces en dit heeft ook gevolgen voor HR. In deze aflevering van 'De HR strategie van...' legt HR Manager Ron Adelaar uit wat verandermanagement concreet betekent voor Natuurmonumenten en zijn HR-afdeling.

  24 september 2014
 • Nieuws

  VU geeft toekomstige financiële leiders lesje in nederigheid

  De financiële sector wil graag een imago uitstralen dat integer en onafhankelijk is. Helaas is veel maatschappelijke onvrede over de bonuscultuur en de verkoop van onbegrijpelijke producten. De Vrije Universiteit van Amsterdam vindt dat het tijd wordt voor een heuse cultuurverandering en gaat toekomstige leiders opleiden met andere normen en waarden.

  2 oktober 2014
 • Nieuws

  Rechters leren van kwaliteitsbewaking andere beroepsgroepen

  Rechters kunnen leren van de wijze waarop andere beroepsgroepen hun kwaliteit bewaken. Door goede afspraken en samenwerking kunnen ze verschillen tussen rechtbanken verkleinen.

  26 juni 2014
 • Opinie

  HR op de divan: 'Ze willen niet veranderen'

  Als HR-manager houd je je bezig met complexe vraagstukken in complexe krachtenvelden. Leg uw HR-dilemma aan mij voor.
  20 juni 2014
 • Achtergrond

  Bewust bijsturen tijdens veranderprocessen

  Reorganisaties lijken organische processen die aan verandering onderhevig zijn. Een richting aangeven waarlangs de vernieuwing moet verlopen, is een essentiële stap. Maar ook het onderkennen dat stilstaan gedurende het proces, ruimte creeërt voor bewuste keuzes die de kansen op een succesvolle reorganisatie verhogen. De inzet van de gateway review methode biedt hiervoor het hulpmiddel om inzichten te verwerven in situaties en bij te sturen op zowel proces als inhoud. En dit is zeker geen kwestie van zwakte maar van lef om je als management kwetsbaar op te durven stellen, de wil hebt om te leren en verantwoordelijkheid te nemen wanneer blijkt dat een uitgestippeld reorganisatiepad in de praktijk een onbegaanbare weg is.
 • Achtergrond

  Mega-innovatieslag Hogeschool Inholland

  Doekle Terpstra werd in 2010 aangetrokken als voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland. Hij moest een crisis bezweren die voor het Nederlandse onderwijsveld ongeëvenaard was. Met succes wist hij een radicale cultuurverandering tot stand te brengen én een kwaliteitsslag te maken. Terugkijkend op de afgelopen jaren zegt Terpstra dat hij ‘intens genoten’ heeft van de innovatieslag bij Inholland: “Het was echt: mouwen opstropen, klei aan de klompen en besluiten nemen.”

Partners