Verandermanagement

De inhoud van dit topic
wordt verzorgd door
de redactie van HR Strategie

Actueel

 • Nieuws

  Werkdag in 2030: niet meer herkenbaar

  Twee derde van de Nederlandse werknemers verwacht dat de werkdag er in 2030 totaal anders uitziet. De meerderheid verwacht niet dat het werk makkelijker wordt of dat zijn of haar baan in 2030 verdwijnt. Men verwacht met name te werken op projectbasis en niet op basis van een vast contract. 90 Procent denkt dat door de snelle en complexe ontwikkelingen bijscholing noodzakelijk is om succesvol te blijven. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Hays.

  21 mei 2015
  Door: 
  Hilal Dilmac
 • Opinie

  Het werkveld van de toekomst

  Social media, big data, mobile: deze innovaties zijn van buzzwoorden uitgegroeid tot onderdeel van ons dagelijks leven. Werken gebeurt niet meer van 9 tot 5 op de werkvloer. We communiceren en delen met iedereen, niet alleen onze apparaten, maar ons hele leven is feitelijk 'always on'. Privacy is voor velen een hol begrip uit een ver verleden en dankzij onze 'connected minds' is kennisdeling een gegeven.
  21 mei 2015
 • Achtergrond

  Verandermanagement: ‘Beweging is niet alleen een HR-thema’

  In een steeds sneller veranderende economie is het nodig dat een organisatie beweegt. Maar veel organisaties worstelen met beweging. Vaak is er een medewerkersbestand met een hoge leeftijd en lange dienstverbanden en is er weinig functiemobiliteit. De organisaties veranderen de inrichting en de processen, maar vinden het moeilijk om medewerkers in beweging te krijgen en een ander gedrag en een andere cultuur te bewerkstelligen. Conclusion organiseerde een rondetafelgesprek om in de praktijk te inventariseren wat er is en wat wel en niet werkt.
 • Achtergrond

  'Geef mensen de ruimte en stimuleer ze om dingen uit te proberen'

  Robert-Jan van Berckel is Senior HR business partner bij Google. Hij gaat in op de vraag wat de voornaamste eigenschappen voor bedrijf én medewerkers zijn in de organisatie van de toekomst. In hoeverre is Google een blauwdruk voor die organisatie van de toekomst? “De openheid en de transparantie en de samenwerkingsbereidheid die we bij Google intern hebben is uniek.”
 • Achtergrond

  Werken in moderne wendbare kennisorganisaties

  De maatschappij verandert in hoog tempo en daarbij draait alles om flexibiliteit, wendbaarheid, aanpassingsvermogen en eigen verantwoordelijkheid. In dit artikel gaan we in op de veranderingen in organisaties en de consequenties voor het organiseren en uitvoeren van werk.
 • Nieuws

  Managers verwachten dat 40 procent van hun werk te automatiseren is

  Robotisering, intelligente procesautomatisering (IPA) en de daaruit voortvloeiende Big Data kunnen organisaties de komende jaren zowel geld als kennis opleveren. Managers denken hierbij aan snellere procesverwerking met minder fouten, ongelimiteerde schaalbaarheid en lagere cost of ownership. Daarnaast kunnen ze sneller beslissingen nemen, vanwege de geautomatiseerde analyses.

  30 maart 2015
  Door: 
  Hilal Dilmac
 • Achtergrond

  Jean Nijsten, Havenbedrijf Rotterdam: ‘We gaan strategisch meekijken met de klant’

  Aan de horizon van de wereldhavens doemen grote veranderingen op. Havenbedrijf Rotterdam reageert met een nieuwe strategie. Met HR in een co-leidende rol, aldus HR-directeur Jean Nijsten. ‘Richting geven en een visie daarop hebben.’
 • Nieuws

  Aantal zelfstandigen in de zorg stijgt ondanks daling werknemers

  In 2013 is het aantal banen van werknemers in de zorg voor het eerst sinds lange tijd afgenomen vergeleken met het jaar ervoor. De daling was in bijna alle sectoren van de zorg zichtbaar. Ook in vrijwel alle beroepen liep het aantal banen terug. Het groeiend aantal banen voor verpleegkundigen vormde de enige uitzondering. In tegenstelling tot de daling van de werknemersbanen nam het aantal zelfstandigen in de zorg juist toe. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  19 maart 2015
  Door: 
  Hilal Dilmac
 • Nieuws

  Detailhandel wil sturen op cijfers, bezetting en loonkosten

  De detailhandel ervaart weer krapte op de arbeidsmarkt. Daar waar veel winkelketens sterk verzwakt zijn door teruglopende omzetten, zijn financieel sterke retailers weer op zoek. En de behoefte is veranderd. Retailers openen de jacht op Verkoopmedewerkers en Filiaalmanagers op MBO+/HBO niveau. Zo blijkt uit onderzoek van werving en selectie bureau Netwerkt.

  19 maart 2015
  Door: 
  Hilal Dilmac
 • Nieuws

  Is uw organisatie Fit for purpose?

  Organisaties ervaren de noodzaak tot verandering, hoewel beleid veelal gericht is op de korte termijn of een deel van het personeelsbestand. Een integrale visie op FIT FOR PURPOSE, waarin zowel op organisatie- als op individueel niveau toekomstgerichte scenario’s geïnventariseerd worden, is vaak nog een zoektocht. Maar wel cruciaal en het kan het verschil maken.

  19 maart 2015

Partners