Talentmanagement

De inhoud van dit topic
wordt verzorgd door
de redactie van HR Strategie

Actueel

 • Nieuws

  Werven en behouden gekwalificeerde professionals blijft een uitdaging

  Het overgrote deel van de HR-managers in Nederland ondervindt moeilijkheden bij het werven van gekwalificeerde professionals. Daarnaast maken zij zich zorgen over het behoud van topperformers. Dit in combinatie met de extra vraag naar permanente professionals kan voor spanningen zorgen op de HR-afdelingen.

  22 januari 2015
 • Opinie

  Het virtuele wereldbrein: Van app naar oplossing?

  'Deze apps mag je in 2015 niet missen!' 'De meest populaire zakelijke apps van 2014.' December is traditiegetrouw de maand van de lijstjes waarin we terugblikken en voortuitkijken naar het volgende jaar. Aan mijn collega’s en mijzelf is de afgelopen weken vaak de vraag gesteld welke apps wij tippen voor het nieuwe jaar en wat de succesvolle apps van het aankomend jaar zullen worden.
  22 december 2014
 • Nieuws

  Generatie X en Y gedragen zich nagenoeg hetzelfde

  Ook al is iedere persoon verschillend, toch gedragen we ons in organisaties veelal volgens bepaalde routines en patronen. Het denken in termen van Generatie X of Y doet geen recht aan de complexiteit van menselijk gedrag in organisaties. Dat stelde prof. dr. Robert Blomme in zijn inaugurele rede met als titel “Patronen van variëteit: individuele gedragingen en gewoontes in de organisatiecontext”. Blomme sprak die rede op 18 december uit op Nyenrode Business Universiteit bij zijn aanvaarding van het ambt van hoogleraar Organizational Behavior.

  19 december 2014
 • download

  Talentmanagement: meetresultaten communiceren aan directieleden

  In de afgelopen jaren zijn er verschillende spraakmakende artikelen gepubliceerd die een discussie hebben uitgelokt over de rol van personeelsgegevens bij het vaststellen van concurrentievoordeel in talentmanagement en de manier waarop zulke gegevens beschikbaar moeten worden gesteld aan het hogere management (HR-managers, CEO’s en directieleden).
  9 januari 2015
 • Nieuws

  Medewerkers lang in dienst hechten minder aan ontwikkeling en opleiding

  Hoe langer medewerkers in dienst zijn, hoe minder zij hechten aan opleiding en loopbaanontwikkeling. Dat blijkt uit de Raet HR Benchmark 2014-2015 die TNS Nipo heeft uitgevoerd onder medewerkers, HR-managers en directies.

  22 oktober 2014
  1 favoriet
 • Opinie

  5 cruciale kwaliteiten die al uw medewerkers zouden moeten hebben

  Weet u hoe uw organisatie er over vijf jaar uitziet? Verandering is voor veel organisaties de enige constante. U merkt dat de veranderingen steeds sneller gaan. Dit vraagt om nieuwe manieren van werken en nieuwe kwaliteiten van uw medewerkers.
  22 oktober 2014
 • Opinie

  Aanbevelingen voor overheid en bedrijfsleven om talentcrisis te lijf te gaan

  Hoe pak je de talentcrisis die de Nederlandse economie steeds meer in haar greep krijgt aan? Hieronder een serie aanbevelingen voor de (semi-)overheid en het bedrijfsleven. Het advies is gebaseerd op de Global Skills Index 2014, waaruit blijkt dat de wereldwijde talentcrisis zich verder verdiept. Dat komt onder meer omdat economische groei steeds meer druk legt op de markt voor geschoolde arbeidskrachten. Zo is er in Nederland een oplopend tekort aan professionals in innovatieve groeisectoren zoals high-tech en ICT.
  29 december 2014
 • Nieuws

  80 procent van Top 20 bedrijven heeft eigen pool toptalent voor sleutelposities

  De beste bedrijven onderscheiden zich door doelgericht en gedisciplineerd te werken aan de ontwikkeling van hun talent. Zo kweken zij hun eigen top en ontwikkelen ze leiders voor de toekomt, die vernieuwing en transformatie bewerkstelligen. Cruciaal in een omgeving die steeds internationaler en dynamischer wordt.

  2 december 2014
 • Nieuws

  Traineeship belangrijk om jong talent te trekken

  Trainees geven aan het belangrijk te vinden maatwerk terug te zien in een persoonlijke projectkeuze en een persoonlijk opleidingsplan. En ook performance-based rewarding blijft zeer belangrijk voor de jonge high potentials.

  21 oktober 2014
 • Opinie

  De ‘heilige’ 3 voor effectieve onboarding

  De laatste cijfers uit de uitzendbranche bevestigen ontegenzeggelijk dat de arbeidsmarkt weer in beweging komt. Dat betekent dat de ‘war for talent’ nog heviger zal worden dan voorheen. Maar die ‘war’ is veranderd. Er is de laatste jaren een groep medewerkers de arbeidsmarkt opgekomen die anders naar werk kijkt dan voor de crisis het geval was. De nieuwe generatie denkt minder in ‘de droombaan’ en meer in de ‘uitdagende’ opdracht’.
  8 december 2014

Partners