HR Strategie topics

Strategische HR-onderwerpen voor de
top in HR-management. Geselecteerd
door de redactie van HR Strategie.

Onvrede over strategische rol HR

Ruim 30 procent van de bestuurders vindt dat de HR-functie onvoldoende bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van de onderneming.

Talent management blijft uitdaging voor HR

Het overgrote deel van de HR-managers in Nederland ondervindt moeilijkheden bij het werven van talenten en het behoud van topperformers.
1
2

Actueel

 • Achtergrond

  Betrek alle disciplines bij ontwikkelen nieuwe pensioenregeling

  Onlangs voltooide Aon een traject van harmonisatie en vereenvoudiging van de eigen pensioenregelingen. Hoewel tijdens het project een paar stevige hobbels genomen moesten worden, werd de deadline gehaald. Dorine Wekking, Director HR, kijkt terug op het project en benoemt de belangrijkste succesfactoren.
 • Achtergrond

  Personeelsplanning: Gaan we naar een flexibele kern en vaste schil?

  Hoe ziet het toekomstige personeelsbestand eruit en hoe is het anno 2020 met flexibele arbeid gesteld? Om op deze vragen antwoord te vinden en de nodige inzichten in de huidige sourcingaanpak van een aantal grote organisaties te krijgen, kwamen experts op het gebied van sourcing, inkoop en recruitment bijeen.
 • Nieuws

  Zelfroosteren lust of last? Ligt eraan wie je het vraagt

  Als het aan de Generatie Y-planners ligt, krijgen medewerkers in de toekomst alleen nog maar meer inspraak in hun werkrooster. Ruim 67 procent van de respondenten in deze generatie geeft dat aan.

  31 maart 2015
  Topic: 
 • Opinie

  Past Lean bij waardegedreven organisaties?

  “Sturing van gedrag, vraagt gedragen sturing” Klanten zitten soms met een dilemma. Moeten we eerst werken aan onze waarden en die vertalen naar gedrag? Of met Lean aan de slag op de werkvloer; concrete resultaten boeken in processen voor klanten? Dit leidt soms tot vragen van klanten als 'Passen Lean en waardendenken bij elkaar?' en 'Moeten we nu voor een waardentraject of Lean kiezen?'
  30 maart 2015
 • Nieuws

  Managers verwachten dat 40 procent van hun werk te automatiseren is

  Robotisering, intelligente procesautomatisering (IPA) en de daaruit voortvloeiende Big Data kunnen organisaties de komende jaren zowel geld als kennis opleveren. Managers denken hierbij aan snellere procesverwerking met minder fouten, ongelimiteerde schaalbaarheid en lagere cost of ownership. Daarnaast kunnen ze sneller beslissingen nemen, vanwege de geautomatiseerde analyses.

  30 maart 2015
  Door: 
  Hilal Dilmac
 • Nieuws

  Leiderschap: cynisme ondergraaft positieve resultaten effectief belonen

  De eigenschappen van een manager moeten in lijn liggen met de specifieke eisen van de groep waaraan hij of zij leiding geeft. Dit stelt Doris Rosenauer in haar proefschrift. Zij deed drie veldstudies naar hoe managers medewerkers aan de organisatie kunnen verbinden en hoe dit van invloed kan zijn op de organisatie.

 • Nieuws

  Vrouwenquotum top bedrijfsleven Duitsland een feit

  Vanaf 1 januari 2016 moet 30 procent van de zetels in de raden van toezicht van 100 grote Duitse bedrijven worden bekleed door vrouwen. De Bondsraad in Duitsland heeft ingestemd met de betreffende wet.

  27 maart 2015
  Door: 
  Mariel Hovemann
 • Nieuws

  AOW-leeftijd sneller omhoog, overbruggingsregeling verlengd en verruimd

  De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. De Tweede Kamer stemde met brede meerderheid in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De fracties van onder andere VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks en de SGP steunen het voorstel.

  27 maart 2015
 • Nieuws

  Gamification Guru Bart Hufen over werkgeverschap 2020

  De laatste spreker op het tapijt tijdens De Beter Ondernemen Show is Bart Hufen, oprichter van BrandNewGame. Nadat hij ontslagen was en het uit was met zijn vriendin, heeft hij een boek geschreven over games. Daarna ging het snel. Hij maakt games voor het bedrijfsleven. Hufen: “Gamen is met doelstellingen werken, obstakels overkomen, besluiten nemen. Je doet praktijkervaring op, want playing is practice. En exploration is experience. Kom dan ook zo snel mogelijk met een product. Al doende kun je het aanpassen.”

  26 maart 2015
  Door: 
  Mariel Hovemann
 • Nieuws

  HR kan verruiming budget tegemoet zien, vooral voor verandermanagement

  De veelvoud aan veranderingstrajecten in organisaties in goede banen leiden is prioriteit nummer één voor HR-afdelingen dit jaar. Een vergelijkbare prioriteit heeft het verbeteren van de kwaliteit van leiderschap en management. En voor dit alles kunnen veel HR-afdelingen een verruiming van hun budget tegemoet zien.

  26 maart 2015
  Topic: 

Partners